Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Viola-koti on onnistunut rekrytoinnissa hoitoalan osaajapulasta huolimatta – jatkuva kehittäminen ja rekrytoiva koulutus auttavat (Pirkanmaa)

Ikäihmisten palvelukeskus Viola-koti Tampereella on rekrytoinut lähihoitajia ja hoiva-avustajia tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen kautta. Rekrytointi on osuvaa ja tehokasta toimijoiden monipuolisen yhteistyön ansiosta. Jokainen hoitaa oman osa-alueensa: TAKK suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen, TE-toimisto etsii opiskelijat, Viola-koti vastaa työssäoppimisesta ja tarjoaa työpaikan, jos kaikki natsaa.

- Avoimilla työmarkkinoilla ei hoitoalan työnhakijoita juurikaan ole, tässä mallissa koulutetaan alalle hakeutuva henkilö yritykseen töihin. Työvoimakoulutukseen osallistuvat ovat pääosin alanvaihtajia, jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta ja hakevat hoitotyöstä merkityksellisempää työelämää. Varsinkin korona-aikaan moni on miettinyt mikä on se työ, jota haluan tehdä, kertoo Viola-kodin henkilöstöpäällikkö Elina Konsala.
- Alanvaihtajat usein arvostavat hoitoalaa. Aiempi työkokemus eri aloilta auttaa havaitsemaan mikä on työsuhteessa hyvä tapa toimia ja heillä on usein melko realistinen käsitys siitä, mitä hoitotyö on. He tuovat myös uusia näkökulmia muille jo talossa oleville työntekijöille.

Viola-koti tuottaa ikäihmisille monipuolisia palveluja. Yksiköitä on erityyppisiä: kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä, palveluasumisen yksikkö, Violan lähitori ja päiväkeskus. Asiakasryhmiä on erilaisia, vähemmän apua tarvitsevia, hyväkuntoisia vanhuksia sekä enemmän hoitoa tarvitsevia. Lisäksi on myös ravintola, kuntoutusta ja kotihoitopalvelua. Viola-koti onkin ns. täyden palvelun talo. Palvelutoiminta työllistää tällä hetkellä 75 työntekijää erilaisiin tehtäviin, pääosin hoitotyöhön, joka sisältää asiakkaiden ja palvelujen moninaisuuden ansiosta erilaisia tehtäviä, mikä tekee työstä monipuolista. Tästä syystä myös joustoja on helpompi tehdä työtehtävissä.  

Työvoimakoulutuksessa opiskelija suorittaa lähihoitajan tutkinnon

- Tässä kuussa meillä aloittaa kolmas lähihoitajien opiskelijaryhmä rekrytoivalla työvoimakoulutuksella. Opiskelijoita on tähän mennessä löytynyt hyvin. Tällä hetkellä tosin on hiljaisempaa, hakijoita ei ole ollut yhtä paljon kuin ennen, sanoo Elina Konsala.
- Meille valitut opiskelijat aloittavat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen eli TAKK:n järjestämässä koulutuksessa ja ovat käyneet läpi soveltuvuusarvioinnit ja psykologiset testit. Koulutus tapahtuu lähiopetuksena ja verkossa. Viola-koti hoitaa työssäoppimisjakson, tavoitteena työllistää opiskelijat. Jos opiskelija ja työnantaja ovat tyytyväisiä, syntyy työsopimus.

- Lähihoitajan työvoimakoulutuksessa opiskelija suorittaa tutkinnon. Työvoimakoulutus voidaan toteuttaa rekrytoivana koulutuksena, jossa etsitään ja koulutetaan työntekijöitä yhteistyössä yritysten kanssa - yritysten tarpeisiin, kuten Viola-kodin. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät työnantajan palvelukseen, kertoo koulutusasiantuntija Leena Tuunanen ELY-keskuksesta.

 - Sote-alan osaajapulaan on vastattu kehittämällä uusia joustavia koulutusmalleja. Hyvänä esimerkkinä on tämä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen toteuttama verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus, joka on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaalta, jatkaa Leena Tuunanen.

Viola-kotiin on rekrytoitu työvoimakoulutuksen kautta työntekijöitä lähihoitajan sekä hoiva-avustajan tehtäviin, hoitotyön tukipalvelutehtäviin ja itse hoitotyöhön.

- Työssäoppimisessa kullakin opiskelijalla on oma ohjaaja, kaikki muutkin toki auttavat. Pyritään siihen, että ohjaus ja perehdytys on yhtä laadukasta kaikille, kertoo Elina Konsala.

Henkilökuntaa on koulutettu työssäoppimisen ohjaukseen. Digiavut on Viola-kodissa otettu haltuun, käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä. Se on tehnyt työstä tehokkaampaa, aikaa jää enemmän itse hoitotyöhön. Ohjelmaan merkitään omat asiakkaat ja heidän tietonsa. Kaikki on käytettävissä puhelimen kautta, mukana matkassa. Tämä on vähentänyt henkilökunnan muistikuormaa ja parantanut asiakkaiden turvallisuutta. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös isona apuna perehdytyksessä.

Yhteistyöllä vaikuttavampaa rekrytointia

- Rekrytoiva työvoimakoulutus on vaikuttava tapa löytää uusia työntekijöitä. Yhteismarkkinoinnin ja tiiviin yhteistyön ansiosta näkyvyys on hyvää, verkostot ja kanavat ovat valmiina. TAKK ja TE-toimisto ovat mukana joka askeleella, saadaan erilaisia osaamisia prosessiin. Kaikilla on halu kuulla ja auttaa. Yhteistyö helpottaa työnantajan tehtävämäärää ja parantaa rekrytoinnin osuvuutta. Esimerkiksi helpottaa suuresti, kun Viola-kotiin hakijoiden esiseulonta tehdään TE-palveluissa, muutoin olisi hakuammuntaa. Kun on kokeneet, tutut henkilöt tekemässä, se helpottaa koko prosessia huomattavasti. Kukin antaa oman panoksensa siinä minkä parhaiten osaa. Oikeat tyypit löytyvät, sanoo Elina Konsala.

- TAKKilla on tiivis työnantajayhteistyö ja toimiva yritysfoorumitoiminta, joissa kerromme ja yhdessä rakennamme aktiivisesti työnantajille uusia rekrytointimahdollisuuksia. Yhdessä yrityksen kanssa sovimme myös jokaisen yrityksen tarpeenmukaisesta markkinoinnista ja käytettävistä markkinointikanavista, kertoo Kati Aimonen, sotealan koulutuspäällikkö TAKKista.

- Tässä mallissa yrityksellä on loistava mahdollisuus perehdyttää opiskelijaa koko koulutuksen ajan yrityksen arvoihin ja toimintakulttuuriin, opiskelija sitoutuu yritykseen, jatkaa Aimonen.

Hoitoalan yleinen maine huolestuttaa

Elina Konsalaa alan tulevaisuus vähän hirvittää. Miten saadaan uusi tyyppejä hakeutumaan alalle? Ja miten pidetään vanhat työntekijät, etteivät he poistu alalta.

- Kirjoittelu hoiva-alan työstä on niin negatiivista. Toivoisin, että tuotaisiin esiin myös hoitoalan hyviä puolia. Hoetaan mantran lailla kuinka huonosti kaikki on. Tämä kääntyy itseään vastaan, jos hyviä puolia ei tuoda esiin. Koska niitäkin on, pohtii Konsala.
- Niille, joille hoitoala sopii, se antaa paljon. Hoitoalalla ei ole koskaan valmis, on tärkeää säilyttää motivaatio opiskella uutta koko ajan. Ammattiin kasvaminen kestää koko elämän. Hoitotyö on mainettaan mukavampaa ja antoisampaa, tämän voi myös moni työntekijä kertoa. Työntekijöille pitää tarjota hyvät työolosuhteet, jotta työ on mielekästä. Siihen me pyrimme.

Meillä kaikilla on yhteinen päämäärä: tarjota ikäihmisille hyvää laadukasta hoitoa loppuelämäksi sekä tarjota työpaikkoja niille, jotka haluavat tehdä merkityksellistä ja arvokasta työtä, toteaa Elina Konsala.

- Yhteistyöllä on merkitystä. Kuten tässä rekrytoivan työvoimakoulutuksen toteuttamisessa.

Niina Lahti, Elina Konsala, Armi Hyvönen ja Kati Aimonen pianon ääressä Viola-kodissa.
Takana vasemmalla Niina Lahti Violasta, Armi Hyvönen TAKKista, Elina Konsala Violasta (pianon ääressä) ja Kati Aimonen TAKKista edessä oikealla. (Kuva TAKK)

https://www.viola-koti.fi/

Lisätietoja

 • Viola-koti / Henkilöstöpäällikkö Elina Konsala, elina.konsala(at)viola-koti.fi
 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK / Sotealan koulutuspäällikkö Kati Aimonen, kati. aimonen(at)takk.fi
 • Pirkanmaan TE-toimisto / Riitta Viljakainen, asiantuntija, palveluratkaisut, riitta.viljakainen(at)te-toimisto.fi
 • Pirkanmaan ELY-keskus / Koulutusasiantuntija Leena Tuunanen, leena.tuunanen(at)ely-keskus.fi

Faktat rekrytoivasta, tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta

 • Tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille.
 • On tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta.
 • Koulutus on tiivistä, tavoitteellista, kokoaikaista ja työelämän pelisäännöillä toteutettavaa koulutusta.
 • Etsitään ja koulutetaan työntekijöitä yhteistyössä yritysten kanssa, tavoitteena yrityksiin työllistyminen.
 • Koulutuksiin opiskelijaksi hakeudutaan TE-toimiston kautta.
 • ELY-keskus koordinoi alueensa koulutukset ja päättää työvoimakoulutuksen suuntaamisesta.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjien tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen opiskelijavuosimäärän.