Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Yksityistiekunnille myönnettävää harkinnanvaraista valtionavustusta voi hakea ympäri vuoden (Pirkanmaa)

Tämänvuotista avustusrahaa on yhä puoli miljoonaa euroa käyttämättä. Yksityistielle tarkoitettua avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan tienparantamiseen. Avustettavia hankkeita ovat muun muassa huonokuntoisten siltojen ja suurten tierumpujen uusiminen sekä merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen siirtämällä tielinjaa tai oikaisemalla kaarretta. Myös tulva- ja routavaurioiden korjaamista avustetaan.

Avustus on yleensä 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla suurempi, eli 75 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Yksityistiellä on oltava tiekunta

Avustuskelpoisuuden ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta. Myös tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon Digiroad-tietojärjestelmässä. Yksityistiekunnan pitää todentaa asia avustushakemuksen yhteydessä. Avustettavien hankkeiden kokonaiskustannusarvio tulisi olla vähintään 10 000 euron suuruinen. Yleensä tätä pienempiä hankkeita ei avusteta.

Nyt on syytä ryhtyä tuumasta toimeen

Pirkanmaalla on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut vuositasolla käytettävissä yksityisteiden valtionavustuksiin noin miljoonan euron määräraha. Tätä rahaa saa käyttää ainoastaan yksityisteiden avustamiseen. Määrärahaan suuruuteen vaikuttaa alueellisesti avustushakemusten määrä sekä hankkeiden kokonaiskustannukset.

Ammattilaisen apu tarpeen siltasuunnitelman teossa

Tiekunnat voivat tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua muun muassa avustushakemuksen laatimiseen ja kokonaissuunnitelman teettämiseen. Erityisesti siltojen uusimishankkeissa ulkopuolista osaamista jopa edellytetään. Isot ja vaativat siltahankkeet tarvitsevat enemmän suunnittelua ja sen vuoksi myös suunnitelmien laatiminen vie enemmän aikaa. Pirkanmaan yksityistiekunnilla olisikin nyt oikea aika hakea avustusta, jos tien kunto rakenteineen edellyttää perusparannusta, sillä tämänvuotista määrärahaa on vielä jaettavana noin puoli miljoonaa euroa.

ELY-keskus on julkaissut verkkosivuillaan yksityistieasioissa avustavan yksityistieapurin. Apuriin on koostettu usein kysyttyjä yksityisteiden asia-aiheita, joista voi tarkastaa, mihin tulee ottaa yhteyttä yksityistieasioiden hoitamiseksi.

Lisätietoa: