Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa etsittiin keinoja ympäristöhallinnon yhteistyön kehittämiseen (Pirkanmaa)

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilleet ympäristötehtävissään erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilut tehtiin ympäristöministeriön rahoittamassa Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeessa, josta saadut tulokset on nyt koottu yhteen.

Hankkeen kokeilut koskivat erityisesti lupakäsittelyä, valvontaa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), alueidenkäyttöä, vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua. Hankkeessa kokeiltiin myös ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelun laajentamista AVIen ympäristölupavastuualueen tehtäviin sekä asiakaspalautteen keräämistä AVIen ja ELY-keskusten ympäristötehtävistä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä ympäristöhallinnon verkostojen kehittämistarpeita.

Lue lisää: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Valtakunnallisessa_kokeiluhankkeessa_ets(57578)

Tekstinä: Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhanke OHKE II, tavoitteena ympäristöhallinnon kehittäminen, sekä ELY-keskuksen ja Aluehallintoviraston logot.