Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Utlysning av understöd inom programmet för vandringsfisk (NOUSU): finansiering för att undanröja vandringshinder och bygga fiskvägar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade i dag att fiskeriekonomiska understöd för åtgärder för att återställa vandringsfiskbestånd år 2020 kan sökas. Ministeriets program för att återställa vandringsfiskbestånd (NOUSU) är ett led i regeringsprogrammet och det stöder en förbättring av levnadsförhållandena för vandringsfisk med sammanlagt 9 miljoner euro från och med 2020.

I enlighet med regeringsprogrammet genomför ministeriet ett program för att förbättra strömmande vatten. I år har sammanlagt 9 miljoner euro anvisats för detta ändamål. Beloppet innehåller 6 miljoner euro enligt årets budget och 3 miljoner euro enligt tilläggsbudgeten och det kan användas för projekt som genomförs åren 2020–2022. Ministeriet har startat ett program för att återställa vandringsfisk (NOUSU).

Ansökningstiden för de fiskeriekonomiska understöden enligt anslagen började i dag. Behovsprövade understöd beviljas för projekt som bidrar till att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden. Anslaget riktar sig i första hand till projekt med ett starkt regionalt engagemang. Understödet är högst 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna.

Understöd särskilt för att hjälpa vandringsfiskar att ta sig upp och yngel att vandra ner

Stöd beviljas i synnerhet för åtgärder som förbättrar vandringsfiskarnas vandring, till exempel för att bygga fiskvägar och undanröja vandringshinder samt för att ta fram lösningar som möjliggör nedvandring.

Programmet NOUSU fokuserar i högre grad än tidigare på att undanröja vandringshinder. Programmet stödjer dessutom projekt för att lägga ned små icke lönsamma vattenkraftverk och på så sätt ge fiskar fri passage. Vidare restaurerar man strömmande vatten och anlägger nya föröknings- och yngelproduktionsområden.

Understöden beviljas av NTM-centralen. Ansökningarna ska lämnas in till den regionala NTM-central vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen gäller. En förutsättning för utbetalning av understöd är att understödsmottagaren har de tillstånd och rättigheter att genomföra projektet som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning.

Läs mera

Utlysning av understöd inom programmet för vandringsfisk (NOUSU): finansiering för att undanröja vandringshinder och bygga fiskvägar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 17.6.2020)

Prövningsbaserade statsunderstöd för återhämtningsprojekt för vandringsfiskbestånd