Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Understöd för vattenskyddsprojekt (landskapen i Österbotten)

En historiskt stor satsning har riktats till restaurering av vattendrag via Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Med hjälp av programmets understöd stöder man särskilt restaureringsåtgärder för att förbättra tillståndet i övergödda sjöar, havsvikar och rinnande vatten samt restaureringsåtgärder som gynnar artskyddet med tanke på biologisk mångfald. Även projekt som stöder och utvecklar nätverk för planering och förverkligandet av restaureringsåtgärder inom vatten- och havsvården samt en utveckling av dessa understöds.

Beroende på projekttyp är det en fördel, med tanke på bedömningen av projektansökningarna, bland annat att:

 • Behovet av åtgärden har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården
 • Genomförandet eller planeringen av projektet kan inledas utan dröjsmål
 • Åtgärderna ger betydande social nytta och betjänar områdets invånare och rekreations-användare i så stor utsträckning som möjligt
 • Projektets övriga finansiering är säkrad
 • Projektets resultat och erfarenheter kan utnyttjas på andra objekt och vice versa
 • Projektförslaget innefattar en plan för uppföljning av projektet som genomförs

Ansökningsförfarande

Understöd kan sökas av t.ex. en kommun, registrerad förening, delägarlag, fiskeriområde, sammanslutning enligt vattenlagen eller annan sammanslutning. Prövningsbaserat understöd kan beviljas för kostnader som uppstår för planering, förverkligande men också för förvaltningsmässiga kostnader samt kostnader som hör ihop med tillståndsförfarandet av projekt och i dem ålagda kostnader. Understödets storlek är i regel 50% av godkända kostnader. Understöd ansöks från NTM-centralen i Södra Österbotten. I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Ansökningsinstruktioner samt blanketter finns i NTM-centralens webbplats:

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöd för 2021 är 15.10 – 30.11.2020. ​​​​​​​

Information om programmet för effektiverat vattenskydd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

Tid: tisdag 3.11.2020, kl. 13-15
​​​​​​​Plats: Evenemanget kommer att ordnas virtuellt med hjlp av Microsoft Teams. Länk till evenemanget:

Program:

• Allmän presentation av effektiveringsprogrammet för vattenskydd
• Praktiska tipis inför ansökan och tidtabell för ansökan (på finska)
• Lokala exempel på restaurering av vattendrag och restaureringsbehov
• Introduktion till berättelsekartan (på finska)
• Slutdiskussion

Läs mer om vattenrestaureringar i de österbottniska kommunerna via länken:

Välkommen med!

Mer information

 • Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Hanna Välimaa, tfn 0295 027 383
 • Österbotten: vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää, tfn 0295 028 027
 • Mellersta-Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
 • Vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 050 396 7342
 • Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

E-postadresserna är i formen [email protected]

Länkar