Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

I november fanns det 314 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 86 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 800. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av november fanns det i hela landet 76 400 permitterade, vilket är 55 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 58 000, vilket är 43 400 fler än i november i fjol. Från oktober ökade antalet permitterade på heltid med 800.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 85 300. Detta är 24 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 115 900, det vill säga 28 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 400 fler än i november i fjol, det vill säga sammanlagt 36 000.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 49 400 nya lediga jobb, dvs. 7 200 färre än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 91 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 500 färre än för ett år sedan.

Läs mera