Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vindkraftsrådgivningen överfördes till NTM-centralen i Södra Österbotten

Det riksomfattande fortsättningsprojektet för styrning och utveckling av vindkraftsbyggande (OHKE) har överförts från NTM-centralen i Egentliga Finland till NTM-centralen i Södra Österbotten i Vasa. Miljöministeriet finansierar projektet.

Den primära uppgiften för den tidsbundna experttjänsten som syftar till att underlätta belastningen på styrning av vindkraftsbyggande, effektivera styrningen och göra den enhetligare är att erbjuda experthjälp och rådgivning till NTM-centralerna, kommunerna, verksamhetsutövarna och medborgarna. I projektet utnyttjas de erfarenheter som NTM-centralerna har om styrning av planläggning och miljökonsekvensbedömning i vindkraftsprojekt och via detta utvecklas NTM-centralernas verksamhet. Med nuvarande finansiering kan projektet fortgå till slutet av år 2020.

Läs mera: