Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2021-2027 valmistelu on käynnissä (Pirkanmaa)

Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma on keskeisin julkisten varojen käyttöä ja kehittämistoimenpiteitä ohjaava dokumentti aluetasolla. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla aluetason toimenpiteitä ohjataan. Esimerkiksi hanke- ja yritystukien tärkeimpänä myöntöperusteena toimivat alueellisen suunnitelman kirjaukset.

Pirkanmaalla tulevan rahoituskauden kehittämissuunnitelman valmistelutyö käynnistyi jo viime vuoden puolella järjestettyjen sidosryhmäkeskusteluiden myötä. Näiden keskusteluiden pohjalta määriteltiin alustavat kehittämisen painopisteet tulevalle kaudelle.

Alkukesästä valmistelutyö sai jatkoa, kun osallistimme pirkanmaalaisia maaseudun toimijoita tulevan suunnitelman ideointiin sähköisen kyselyn avulla. Haastavasta ajankohdasta huolimatta saimme kiitettävän määrän vastauksia ja sitä kautta arvokasta tietoa Pirkanmaan maaseudun kehittämistarpeista. Kyselyn suurimpana vastaajaryhmänä olivat yrittäjät, toisena julkisen sektorin edustajat ja kolmantena järjestötason toimijat. Haluamme tässä vaiheessa kiittää kaikkia vastauksensa antaneita.

Tulosten käsittelyn ohessa jatkamme ideoiden keräämistä vielä puhelimitse toteutettavan haastattelukierroksen merkeissä. Loppukesästä tiedämme jo paremmin millaiset raamit tulevalle kaudelle muodostuvat.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Jere Talvitie
maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puh. 0295 036116
jere.talvitie(at)ely-keskus.fi