Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Paperin kiinteistökohtainen keräys jatkuu maksuttomana taajamissa

Paperin kiinteistökohtainen keräys jatkuu taajamissa kuten ennenkin. Kuntien jätehuoltomääräysten muutokset eivät vaikuta paperin keräykseen, sillä keräys hoidetaan suoraan jätelain mukaisena koko Suomessa. Myös työnjako eri osapuolten välillä säilyy ennallaan.

Kiinteistön haltija järjestää keräyspaikan ja -astian

Kiinteistön haltija järjestää vastaanottopaikan käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten. Käytännössä se tarkoittaa, että kiinteistö järjestää tarvittavan tilan ja keräysastian sekä vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista, kuten astiavuokrasta. Velvollisuus koskee taajamien kerros- ja rivitalokiinteistöjä sekä sellaisia kiinteistöjä, joilla on toimistoja tai tuotanto- tai palvelutoimintoja.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä paperin keräys riippumatta kertyvän paperin määrästä. Kiinteistön haltija voi kuitenkin sopia yhteisestä keräyksestä naapurikiinteistöjen kanssa.

"Yhteiskeräys voi olla paras ratkaisu juuri pienille kiinteistöille, joissa paperin määrä on vähäinen. Yhteiskeräys helpottaa samalla myös keräysautojen työtä. Lisäksi sopivasta tyhjennysrytmistä kannattaa neuvotella kerääjän kanssa. Oikeanlainen ja -kokoinen astia tekee myös lajittelun kiinteistöllä helpommaksi", neuvoo ylitarkastaja Jonna Paatonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuuta valvova viranomainen Suomessa.

Tuottajayhteisö hoitaa paperin jätehuollon kiinteistöltä kierrätykseen

Paperin tuottajayhteisöt hoitavat paperin jätehuollon kiinteistön keräyspaikasta eteenpäin, jos kiinteistö sijaitsee muualla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella (pientaloilla tarkoitetaan yhden ja kahden asunnon taloja). Kiinteistöltä ei peritä maksua keräysastian tyhjennyksestä eikä paperinkuljetuksesta.

Tuottajayhteisöt ovat paperin valmistajien ja maahantuojien sekä paperituotteiden maahantuojien perustamia toimijoita, jotka yhdessä keräysliikkeiden ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa järjestävät paperin jätehuollon Suomessa.

Kiinteistö voi valita keräysliikkeen ottamalla yhteyttä tuottajayhteisöihin, joita Suomessa on kaksi:

  • Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, [email protected], valtakunnallinen asiakaspalvelu 010 800 190
  • Suomen Keräystuote Oy, asiamies Merja Helander, [email protected], yhteydenotto 050 385 5815

Paperin keräys pientalo- ja haja-asutusalueilla

Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperia kerätään aluekeräyspisteillä. Tuottajayhteisöjen järjestämien alueellisten vastaanottopaikkojen lisäksi kiinteistöt voivat halutessaan tehdä kerääjän kanssa sopimuksen maksullisesta paperin keräyksestä. Lisätietoja tuottajayhteisöiltä.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus
ylitarkastaja Jonna Paatonen
[email protected]
p. 0295 036 365

ely-keskus.fi/tuottajavastuu

Paperin jätehuolto perustuu tuottajavastuuseen, josta säädetään jätelaissa (626/2011) ja valtio-neuvoston asetuksessa keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013).