Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten 

På NTM-centralerna pågår digitaliseringen av handlingar i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som grundades huvudsakligen under 1940–1970-talen i samband med dikningsarbeten på åkrarna, förpliktar fortsättningsvis många fastigheter i nyttoområden att underhålla och restaurera de diken som de förvaltar. De ursprungliga handlingarna har uppbevarats även hos staten och uppgifterna flyttas nu till den nya karttjänsten på webben.

Dikningsprojektens handlingar skannas in i elektronisk form och samtidigt förs dikningssammanslutningarnas läge in i de digitala karttjänsterna. En enskild markägare eller en sammanslutning som planerar en restaurering kan påbörja jakten på och väcka upp dikningssammanslutningen genom att granska kartan. I karttjänsten kan man söka upp platsen där restaureringen planeras och via detta finns också uppgifter om dikningssammanslutningen. Med dikningssammanslutningens namn, som man hittar i karttjänsten, och projektets förrättningsnummer kan man fråga efter handlingarna från den regionala NTM-centralen genom att begära en informationstjänst.

I den nya karttjänsten finns till en början digitaliserad information från NTM-centralen i Södra Österbottens, NTM-centralen i Tavastlands, NTM-centralen i Sydöstra Finlands och NTM-centralen i Nylands områden. Materialet kompletteras senare med data från de andra NTM-centralerna. Det finns tusentals dikningssammanslutningar i hela landet, varför materialet kommer att uppdateras under de följande åren med data från många håll i Finland.

Läs mera: