Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – understöd för restaurering av vattendrag kan sökas från den 15 oktober

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar finansiering till projekt som förbättrar statusen i vattendragen och vattenmiljön och bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag. Finansiering beviljas till ett belopp av sammanlagt 4 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 30 november 2020.

​​​​​​​Vattendragen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Programmet för effektiverat vattenskydd vill stödja det viktiga restaureringsarbete som olika organisationer utför och även bjuda in nya aktörer. Alla åtgärder i alla vattendrag och tillhörande avrinningsområden har betydelse.


Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att stödja lokala aktörer och projekt inom vattendragsrestaurering och öka uppskattningen av de lokala vattendragen.

Läs mer