Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Maatilojen kokotilavalvonnat käynnistyvät (Pirkanmaa)

ELY-keskusten tarkastajat aloittavat kuluvan vuoden peltovalvonnat päätukihaun päätyttyä kesäkuun puolivälissä. Myös eläintukien valvonnat jatkuvat koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen kesäkuun aikana.

Valvonnat alkavat koronapandemian vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa, sillä EU:n komissio on tehnyt valvontaan liittyviin asetuksiin muutoksia. Muutosten takia tänä vuonna tiloilla tehtävien valvontojen määrää on vähennetty viidestä prosentista kolmeen prosenttiin.

Valvontaan tulevat tilat valitaan valvontaan keskitetysti Ruokavirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella. Valvonnan perusteet voi kysyä tilalle tulevalta tarkastajalta ja tieto löytyy myös tilalle valvonnan jälkeen toimitettavasta tarkastuskertomuksesta.

Tarkastajat ilmoittavat tänä vuonna kaikista valvontakäynneistä ennakkoon. Ennakkoilmoituksen yhteydessä sovitaan valvontakäynnin ajankohdasta ja samalla tässä yhteydessä selvitetään, että onko tiloilla ollut mahdollinen koronavirustartunta tai epäily tartunnasta.

Peltovalvonnat suoritetaan maastokäynteinä lohkoilla. Joidenkin tukiehtojen tarkastaminen edellyttää kuitenkin käyntiä tilakeskuksessa tai sen läheisyydessä, kuten lantalassa tai kasvinsuojeluaineiden ja rehujen varastointitilassa. Tällaisten vaatimusten tarkastamisesta voidaan sopia erikseen tarkastajan kanssa. Jos tarkastusta ei voida suorittaa turvallisesti, voidaan tiedot lähettää sähköpostitse esimerkiksi asiakirjana tai kuvana vaatimuksen todentamiseksi.

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/viljelijatukien-valvonnat-alkavat--poikkeustilanne-tuo-muutoksia-tarkastuskaynteihin/

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Juha Levämäki
valvontapäällikkö
puh. 0295 036 067

Jere Talvitie
maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puh. 0295 036116

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

Peltoa paketissa.