Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Maatilallisen kiertotalousvinkki: betonimurske hyötykäyttöön – ympäristö ja kukkaro kiittävät (Pirkanmaa)

Kiertotalous tarkoittaa, että tuotteet, komponentit ja materiaalit sekä niihin sitoutunut arvo kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään. Parhaimmillaan kiertotalous onkin yritysten taloudelliset intressit huomioon ottavaa, ilmaston kannalta kestävää toimintaa. Kysyimme, miten kiertotaloutta käytännössä toteutetaan yhdellä pirkanmaalaisella maatilalla.

Kiertotalous on yksi Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminnan ja osaamisen kehittämisen painopisteistä, ja sitä edistetään esimerkiksi yhteistyössä yritysten kanssa.

Pirkanmaalaiset maatilat ovat tänä keväänä hyödyntäneet enenevissä määrin niin sanottua MARA-asetusta ja edistäneet omalta osaltaan kiertotaloutta. Asetuksen mukaisesti on mahdollista hyödyntää betonimursketta sekä asetuksen mukaisia muita jätejakeita, kuten tuhkia, maatiloilla varastointialueiden ja esimerkiksi peltolohkojen välisten teiden maarakentamisessa ilmoitusmenettelyllä.

Kiertotalouden taustalla vallitsee ajatus siitä, että nykyinen neitseellisten luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä pohjalla. Meidän tulisi päästä eroon prosessista, jossa luonnonvaroista tehtävät tuotteet päätyvät kulutuksesta suoraan kaatopaikkajätteeksi. 

Kierrätetyn aineksen hyödyntäminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin uuden aineksen.

Soitimme pirkanmaalaiselle Tuomaalan tilalle ja selvitimme miltä kierrätetyn aineksen käyttö näyttäytyy prosessina tilallisen näkövinkkelistä

- Osallistuin vuonna 2016 järjestettyyn Rakennustyömaiden jätteiden hyödyntäminen maatiloilla -koulutuspäivään. Innostuin sitä kautta betonimurskeen hyödyntämisestä maanrakentamisessa ja kun oman tilani asfaltointi tuli ajankohtaiseksi halusin kokeilla tuon uusioaineksen hyödyntämistä, kertoo tilan isäntä Olli Tuomaala.

Olli Tuomaalan mukaan prosessi sujui kevyesti viranomaisten osalta ja tarvittava lupa tuli nopeasti. MARA-asetus edellyttää tavarantoimittajalta selvitystä aineksen kelpoisuudesta, jonka jälkeen työt voidaan aloittaa. 

- Emme ole pohjavesialueella, joten meillä ei ollut rajoitteita aineksen käytössä. Kuvio meni todella jouhevasti ja lupa tuli todella nopeasti. Haluaisin painottaa tätä muillekin betonimurskeen hyödyntämisestä kiinnostuneille.

Mitkä tekijät motivoivat teitä aineksen hyödyntämiseen?

- Erityisesti aineksen hyödyntämiseen motivoivat tietysti kustannustekijät. Pohjarakentaminen on asfaltoinnin kallein osuus ja betonimursketta hyödyntämällä puhuttiin merkittävistä säästöistä. Betonimurskeen hyödyntäminen on kustannustehokas tapa tehdä kantava kerros asfaltin alle, jonka lisäksi sen hyödyntäminen jättää pienemmän hiilijalanjäljen. 

- Betonimurske on vähintäänkin yhtä hyvää kuin kalliomurske, ellei parempaakin. Aines kovettuu todella hyvin ja tekee kantavan pohjan.

Oliko prosessissa joitain haasteita?

- Näin yleisesti ottaen voisin tuoda esiin, että haasteena on lähinnä betonimurskeen kova kysyntä. Tuote on Pirkanmaalla niin haluttua, että sitä on jopa vaikea saada. Pääkaupunkiseudulla betonimursketta on hyödynnetty jo pitkään, mutta myös Pirkanmaalla asia on saanut paljon suosiota.

Suosittelisitko prosessia muille tilallisille?

- Suosittelen kyllä ehdottomasti muillekin. Prosessi säästi rahaa ja ympäristöä. Vinkkinä sanoisin kuitenkin muille, että kannattaa olla ajoissa asialla tavaran kovan kysynnän vuoksi. Lisäksi kannattaa huomioida mahdollisen toimittajan valinnassa, että hinnassa keskeistä roolia näyttelee kuljetusetäisyys.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Jere Talvitie
maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puh. 0295 036116
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi