Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Maatalouden investointien vaikutukset Pirkanmaalla 2014-2020 (Pirkanmaa)

Selvitimme yhdessä Länsi-Suomen ELY-keskusten kanssa maatalouden rakennetukien vaikutuksia kuluneella ohjelmakaudella (2014-2020). Arviointi osoittaa, että maatalouden investointituen tärkeimpänä tavoitteena Pirkanmaalla on johtamisen ja organisoinnin parantaminen, jatkuvuus ja ympäristökestävyyden parantaminen.

Puolestaan investointien merkittävimpänä vaikutuksena korostuivat työn helpottuminen ja tehostuminen, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjäperheen terveyden ja hyvinvoinnin parantuminen.

Toteutuneiden investointien ja investointiaikomuksien näkökulmasta Pirkanmaalla korostuu nykyisen toiminnan laajentaminen, mutta kehitystä jarruttavat puutteelliset pääomat. Investointien toteutuksen haasteena puolestaan korostuu oma osaaminen sekä työntekijöiden tai urakoitsijoiden puute, toiminta tai hinta.

Arviointityö tuotti kaiken kaikkiaan arvokasta tietoa rakennetukien merkityksestä Länsi-Suomen ELY-keskusten alueilla.

Aineisto kokonaisuudessaan löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Arvioinnin toteutuksesta vastasi Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia Itä-Suomen yliopistosta ja Augurix Oy.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Jere Talvitie
maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puh. 0295 036116
[email protected]