Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling - ansökningstid fr.o.m. 8.5.2020

NTM-centralen i Egentliga Finland öppnar ansökningsförfarandet gällande understödet för kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling fr.o.m. den 8.5.2020.

Understödet kan beviljas för perioden 8e april 2020 till slutet av 2023. Ansökningstiden är kontinuerlig och årligen kan understödet för behandlingen av högst 400 st. avlägsnade gråsälshanar beviljas. Understödet kan beviljas för perioden 8e april 2020 till slutet av 2023. Ansökningstiden är kontinuerlig och årligen kan understödet för behandlingen av högst 400 st. avlägsnade gråsälshanar beviljas. Statsrådets förordning 184/2020 innehåller bestämmelser om beviljningsförfaranden och användningsändamål gällande understödet.

Understödet kan beviljas åt:

  • företag som bedriver fiskodling
  • kommersiella fiskare i grupp 1
  • kommersiella fiskare i grupp 2, vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 euro

Understödet kan endast beviljas för avlägsnande av gråsälshanar som orsakat skador för fiske eller fiskodlingsverksamhet och som därför har avlägsnats från fiskeredskap, fiskodlingar eller på ett avstånd av högst 200 meter från dem.

Noggrannare uppgifter om understödet och ansökningsförfarandet hittar du via nedanstående länkar: