Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Coronaviruset inverkar också på NTM-centralernas kundservice.  Våra e-tjänster är i bruk 24/7

Enligt anvisningarna och rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och regionförvaltningsverket unviker vi i mån av möjlighet umgänge och arrangerandet av evenemang för att hindra virusets spridning. Våra elektroniska servicekanaler betjänar på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa

Noggrannare information om ditt ärende får du på NTM-centralen på din ort:

NTM-centralerna