Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Södra Österbottens nya direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser har inlett sitt arbete (landskapen i Österbotten)

Karoliina Laakkonen-Pöntys började som direktör för NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser 1.1.2020. Karoliina kommer från uppgiften som landskapsplaneringsdirektör vid Birkalands förbund, en uppgift som hon har skött i nästan nio år. Planering av markanvändning och trafik har varit centrala uppgifter under hela arbetskarriären. Hon har lett många projekt för utveckling av markanvändningen och trafiken, av vilka det senaste är Birkalands landskapsplan 2040. Hon har också ansvarat för utveckling av spår-, kollektiv- och persontrafiken (bl.a. projektet Päärata+, lokaltågstrafiken i Birkaland, TEN-T samarbetet på huvudbanan, sammanförande av transporter inom persontrafiken och anropsplattformer) samt lett trafiksamarbetet och startat utarbetningen av en gemensam trafikstrategi för sex landskap (Birkaland, Södra Österbotten, Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Satakunta). Via detta har landskapen i västra Finland redan tidigare blivit bekanta för henne. Karoliina har också hunnit arbeta en tid i Vasa, vid dåtida stadsplaneringsverket, i samband med sina studier. Mellan tiden på Vasa stad och Birkalands förbund ryms arbete bl.a. som konsult på privatsidan, arbete vid universitetet och på Tammerfors stad. Hon har också erfarenhet av landskapsormåden, vårdbiotoper, MKB-projekt och marksubstansfrågor och har även lett POSKI-projektet.

Utöver att förena markanvändning och trafik, har arbetskarriären dessutom präglats av mångartad strategisk planering och intressegruppsarbete, vilket säkert också kommer att synas i uppgifterna som direktör för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser. Karoliina anser att NTM-centralerna står inför en ny, även mental, början efter att beredningen av landskapsreformen upphörde. I sina verksamhetsområden är NTM-centralerna starka expertorganisationer, men även statens "ambassadörer", som betyder att växelverkan och samarbete mellan staten och regionens aktörer är viktigt. "Genom att förstärka NTM-centralens expertis kan vi tillsammans med intressegrupperna och kompanjonerna skapa en stadig helhetssyn och vilja i frågor som gäller regionen", konstaterar Karoliina. Målet är att främja såväl internt som externt kompanjonskap och bedriva gränsöverskridande samarbete både i huset, i regionen och nationellt. Ett viktigt och aktuellt samarbetstema är att främja klimatarbetet tillsammans med samarbetsgrupperna. Arbetet innebär att ställa upp klimatmål med betydande effekter och att hitta konkreta metoder för att genomföra målen. För Karoliina ligger utveckling av digitaliseringen och geografiska informationsssytem nära hjärtat.

En stor och samtidigt inspirerande utmaning i det nya arbetet är att efter en lång karriär inom det kommunala hoppa över till statlig tjänst i ett nytt geografiskt område.

Välkommen till oss!