Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Första raten av gottgörelserna har betalats till förplägnadsföretag

Den första raten av gottgörelsen för begränsning av näringsföretagens verksamhet har betalats till företag som omfattas av massutbetalningen. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) har under 12–16.6 betalat ut utbetalningar till 6 556 företag inom förplägnadsbranschen. 33 292 816 euro har betalats i förskottsbetalningar.

Bland förskottsbetalningarna finns ett par hundra fall som ännu kräver utredning. Avsikten är att få även dessa betalda fram till midsommar.

Gottgörelsen för förplägnadsverksamheten betalas i två delar, av vilka den senare betalas utifrån uppgifter från Skatteförvaltningen den 18 juni. Man strävar efter att betala ut slutbetalningen fram till slutet av juni. Den kommer att vara ungefär lika stor eller något större som den nu utbetalda förskottsposten.

En stor del av gottgörelserna kan betalas automatiskt som massbetalning baserat på skattemyndighetens uppgifter och detta kräver inga åtgärder av företaget. Om företaget inte omfattas av massutbetalningen kan gottgörelse beviljas på ansökan enligt anvisningarna på utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats.

Utbetalningsdirektör Pauliina Smolander berättar att behandlingen av ovan nämnda ansökningar inleds omedelbart efter att massutbetalningen är klar. Fram till den 14 juni har sammanlagt 390 ansökningar inkommit och ansökan är öppen fram till den 31 augusti 2020.

Utbetalning av stöd för återanställning har inletts

Stödet för återanställning stöder förplägnadsföretagens beredskap och förmåga att sysselsätta arbetstagarna på samma nivå som före corononaepidemin. Stöd för återanställning beviljas endast på ansökan, närmare ansökningsanvisningar finns på utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats.

Fram till den 14 juni har 843 ansökningar om stöd för återanställning inkommit. Behandlingen av ansökningar om stöd för återanställning pågår som bäst och utbetalningen har inletts. Ansökan ska lämnas in senast 31.10.2020. 

Rådgivningstjänster: tfn 0295 024 80, [email protected]

 

Ytterligare information:

betalningsdirektör Pauliina Smolander, NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningschef (KEHA-centret), [email protected]

Ytterligare information om ersättning för begränsning av förplägnadsföretagens verksamhet och om stöd för återanställning på utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats

ANM:s meddelande 4.6.2020: En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni