Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Stor efterfrågan på NTM-centralernas utvecklingstjänster

Utvecklingstjänsterna för företag är experttjänster som NTM-centralen erbjuder åt små och medelstora företag för att hjälpa utveckla företaget. NTM-centralen kan bevilja företag 1-2 dagar analystjänst för att kartlägga nuläget och dessutom konsulteringstjänst för mindre utvecklingsåtgärder. Konsulteringstjänst kan beviljas för 15 dagar under tre år. Tjänsterna ger företag goda förutsättningar för framgång i en föränderlig värld med hjälp av en utomstående expert.

Analys- och konsulteringstjänsterna lämpar sig också för ensamföretagare, och tjänsten kan beviljas till företag i alla branscher.

Coronaläget medför förmånligare pris

Priset för en analys- och konsulteringsdag har i det rådande coronaläget sänkts från 300 euro till 30 euro + moms. Prissänkningen har fungerat på önskat sätt: flest ansökningar har gjorts av privata näringsidkare och mindre aktiebolag. Sammanlagt 906 ansökningar har inkommit och 591 beslut har fattats. Tjänster har beviljats för sammanlagt nästan 2 miljoner euro (moms 0 %).

Både analys- och konsulteringstjänst kan sökas samtidigt med lägesanalysen som är en del av NTM-centralens coronafinansiering (utvecklingsunderstöd till företag vid marknads- och produktionsstörningar). Lägesanalysen som är en del av coronafinansieringen stöder företagets lönekostnader t.ex. i samband med planering av ny affärsverksamhet (observera dock att Situationsanalys inte kan beviljas ensamföretagare och inte heller till företag som sysselsätter fler än fem personer). Med analys- och konsulteringstjänsterna kan ett företag göra upp nya planer med hjälp av utomstående synsätt och erfarenheter. De olika stödformerna kompletterar alltså varandra väl, men de måste sökas med skilda ansökningar. NTM-centralen hjälper företag att välja lämpliga konsulter.

Kontaktinformation till NTM-centralerna: http://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot

Utvecklingstjänster för företag på Twitter @kehpa_ely

Utvecklingstjänster för företag på LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/yritysten-kehittamispalvelut/