Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna fattade sina första beslut om coronafinansiering 7.4.2020

27 st beslut fattades, och 407 760 € beviljades i stöd.  Även om NTM-centralerna har riktat mer resurser till behandlingen av stödansökningar, kommer behandlingen att ta flera veckor på grund av det stora antalet ansökningar.

Från att ansökan öppnades (den 31 mars 2020) till den 8 april 2020 kl. 9.00 har NTM-centralerna tagit emot sammanlagt 9 251 stödansökningar. Det sammanlagda värdet av stödansökningarna uppgår till 251 955 323 €. Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland är personalen mycket engagerad i att behandla ansökningarna snabbt och arbetar även under veckoslut.

landskap stödtyp st. värdet av stödansökningar
Södra Karelen utvecklingsåtgärder 79 2 248 931
Södra Karelen lägesanalys 112 1 504 797
Södra Österbotten utvecklingsåtgärder 124 5 081 623
Södra Österbotten lägesanalys 141 1 370 596
Södra Savolax utvecklingsåtgärder 123 5 655 305
Södra Savolax lägesanalys 144 1 383 799
Kajanaland utvecklingsåtgärder 35 1 564 060
Kajanaland lägesanalys 81 704 447
Egentliga Tavastland utvecklingsåtgärder 124 5 177 165
Egentliga Tavastland lägesanalys 135 1 925 171
Mellersta Österbotten utvecklingsåtgärder 50 1 852 535
Mellersta Österbotten lägesanalys 69 643 752
Mellerasta Finland utvecklingsåtgärder 202 7 258 296
Mellerasta Finland lägesanalys 286 2 771 098
Kymmenedalen utvecklingsåtgärder 98 4 341 543
Kymmenedalen lägesanalys 138 1 529 069
Lappland utvecklingsåtgärder 181 8 519 919
Lappland lägesanalys 192 2 337 615
Birkaland utvecklingsåtgärder 407 18 677 063
Birkaland lägesanalys 426 3 988 582
Österbotten utvecklingsåtgärder 86 4 054 148
Österbotten lägesanalys 112 1 298 802
Norra Karelen utvecklingsåtgärder 118 4 595 465
Norra Karelen lägesanalys 159 1 591 571
Norra Österbotten utvecklingsåtgärder 267 12 032 296
Norra Österbotten lägesanalys 329 3 637 320
Norra Savolax utvecklingsåtgärder 199 8 591 441
Norra Savolax lägesanalys 191 1 934 553
Päijänne-Tavastland utvecklingsåtgärder 144 6 668 844
Päijänne-Tavastland lägesanalys 147 1 541 602
Satakunta utvecklingsåtgärder 147 6 431 878
Satakunta lägesanalys 165 1 999 510
Nyland utvecklingsåtgärder 1 640 77 837 866
Nyland lägesanalys 1 555 17 502 513
Egentliga Finland utvecklingsåtgärder 393 18 968 641
Egentliga Finland lägesanalys 452 4 733 507
yhteensä   9 251 251 955 323

Man kan ansöka om stöd från NTM-centralen för en lägesanalys och för utvecklingsåtgärder:

Genom en lägesanalys kan företaget utreda och planera

  • företagets verksamhet,
  • ny affärsverksamhet,
  • organiseringen av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronaepidemin samt efter den.

Utvecklingsåtgärder kan till exempel gälla

  • ominriktning av affärsverksamheten,
  • utveckling av underleverantörsnätverket,
  • omorganisering av produktionen,
  • utveckling av produkter och tjänster samt
  • stärkning av kompetensen.

NTM-centralen vill påminna om ansökningsanvisningarna som finns på webben.

Läs mer:

Mer information:

  • NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)