Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om understöd för att främja hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket pågår

Syftet med den nya understödsformen är att förbättra jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar samt klimat- och miljöhållbarheten i föränderliga förhållanden. För att understöda projekt som genomförs under åren 2021–2022 finns ca 3 miljoner euro till förfogande. Understöden kan sökas 15.10–30.11.2020.

Ansökningsanvisningar

Understödet, som hör till jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde, kan beviljas för projekt, i vilka främjas avrinningsområdesvis vattenhushållning, minskas belastningen på vattendragen, förbättras klimathållbarheten i vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket samt utökas ibruktagningen av naturliga vattenhushållningsmetoder.

Understöd kan också beviljas för utveckling av nya verksamhetsmodeller och lösningar för samarbetet mellan jord- och skogsbrukssektorn kring planering och verkställande av vattenhushållning. Projekten som beviljas bidrag kan vara lokala försök eller regionala samarbetsprojekt. 

 

NTM-centralen i Södra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, tfn 0295 028 025, [email protected]

NTM-centralen i Norra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, tfn 0295 038 083, [email protected]