Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 228 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 61 100, vilket är 5 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 900, dvs. 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 000 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 26 600.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 10 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 160 000, vilket är 8 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 5,9 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 56 600 nya lediga jobb, dvs. 6 400 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 110 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 400 fler än för ett år sedan.

Läs mera:


Regional information