Navigeringsmeny
Nyheter 2019

NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser rekryterar (landskapen i Österbotten)

Tre naturskyddsexperter rekryteras till naturvårdsuppgifter såsom verkställande av handlingsplanen för arter, inventeringsuppgifter och bedömnign av status i Naturaområden. Ansökningstiden går ut 30.12.2019 kl. 16.15.

Dessutom söks en ledande vattenhushållningsexpert, som är sakkunnig i frågor som gäller översvämningsskydd och vattenhantering inom markanvändingen, minskning av vattendragsbeslatning samt främjande av kolbindning och klimathållbarhet. Ansökningstiden går ut 23.12.2019 kl. 16.15.

Platsannonserna och ansökan:

www.valtiolle.fi


Regional information