Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Överdirektörer till närings-, trafik- och miljöcentralerna

Statsrådet har utsett elva överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentralerna för tiden 1.1.2020–31.12.2024.

Till uppgiften som överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområdesdirektörer för högst fem år i sänder. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning. 

Statsrådet har den 19 december 2019 utsett följande överdirektörer:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: Soininen Mika
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Häkkinen Pekka
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland: Muilu Tommi
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland: Gunnar Leena
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland: Korhonen Jaana 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland: Ylinampa Jaakko
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten: Saari Timo
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen: Niiranen Ari 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten: Liimatta Jonas 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax: Patrikainen Pas
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland: Madekivi Olli 

Läs mera:


Regional information