Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Diskussionstillfälle om anonym rekrytering ordnades i Karleby 3.12.2019 på undervisningsrestaurang Kokkolinna.

Delegationen för etniska relationer i Österbotten gav Finland - mitt hem-projektet och EHJÄ rf som uppdrag att organisera en kampanj för att främja sysselsättning hos personer med invandrarbakgrund. Vi beslöt att främja anonym rekrytering som ett sätt att ´bryta isen´ mellan arbetstagare och jobbsökande med invandrarbakgrund samt också för andra jobbsökande som har det svårare att bli sysselsatta.

I regeringsprogrammet har anonym rekrytering lyfts fram som ett medel för att främja jämställda arbetsmarknaders Finland. Regeringen har som mål att Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet genom att förebygga diskriminering vid rekrytering. Ofta är diskriminering vid rekrytering oavsiktligt och baserar sig på bristfälliga kunskaper. Anonym rekrytering ger bättre möjligheter att bli vald till arbetsintervju även för personer med invandrarbakgrund, vilket skapar hopp om sysselsättning. Bara namnet är ofta ett hinder för att komma till arbetsintervju, såsom det framkom i en forskning vid Helsingfors universitet (Akhlaq 2019). Detta gäller också etniskt finländska romer (se Arbetsnamn-kampanjen).

Vid tillställningen berättade den rekryteringsansvarige Anne Lindell om Vasa stads erfarenheter av anonym rekrytering. Vasa stad prövade anonym rekrytering första gången år 2018, och även Lindell har blivit anonymt rekryterad till sin uppgift. Vasa stad använder rekryteringsprogrammet Kuntarekry och där är det möjligt att rekrytera anonymt, problemfritt och utan tilläggskostnader. Vid Vasa stad sker rekryteringen centralt så att förmännen får ett sammandrag av sökandena, och de kallas till intervjun på basis av sammandraget. I den anonyma rekryteringen avslöjas identiteten först vid arbetsintervjun. Vid Vasa stad har den anonyma rekryteringen upplevts positivt och man tänker fortsätta med den. Det har konstaterats att hos en del förmän väcker namn på ett främmande språk inte alltid förtroende. När det har samlats respons till exempel efter sommarjobb, har rekrytering av arbetstagare med invandrarbakgrund visat sig vara lyckade. Förmännens kompetens angående rekrytering har förbättrats, eftersom man vid anonym rekrytering måste fästa mer uppmärksamhet vid väsentlig kompetens med tanke på uppgiften än tidigare. Anonym rekrytering bearbetar attityder. Detta har betydelse för personalen och för stadens image.

Temat väckte mycket diskussion. Det önskas att media skulle uppmärksamma flera positiva exempel på rekrytering av människor med olika bakgrund både ur arbetsgivarens och arbetsgemenskapens synvinkel. Att rekrytera den första arbetstagaren med invandrarbakgrund kan vara en hög tröskel för några arbetsgivare, men när man har kommit över denna tröskel, har de velat rekrytera fler personer, uttryckligen med olika bakgrund. För yngre generationer kan en arbetsgivare med mångkulturell personal vara mer lockande än en som tycks vara mer traditionell. Därför är det också fråga om arbetsgivarnas image när de tävlar om experterna på arbetsmarknaden. Jämställdhet och icke-diskriminering är en absolut förutsättning för att vi skall kunna höja sysselsättningsprocenten i hela landet till en högre nivå i enlighet med regeringens målsättningar. Många branscher lider av brist på arbetskraft och det hotar att omöjliggöra detta mål. Alla har skäl att se sig i spegeln, hur skall man kunna rekrytera motiverade och kunniga arbetstagare? Ett sätt att göra detta är med anonym rekrytering.


Regional information