Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är också internationellt sett sällsynt omfattande och grundlig.

Listningen innehåller en bedömning av uppemot 400 naturtyper som representerar åtta huvudgrupper: Östersjön, kusten, inlandsvatten och stränder, myrmarker, skogar, hällmarker och stenbunden mark, vårdbiotoper och fjäll.

Ett centralt resultat av bedömningen är att ungefär hälften (48 %) av landets naturtyper är hotade, och andelen är ännu större i södra Finland. Efter den föregående bedömningen, som genomfördes för 10 år sedan, har hotet mot naturtyperna som helhet betraktat kvarstått.

Bedömningen genomfördes i form av ett treårigt projekt, som finansierades av miljöministeriet och koordinerades av Finlands miljöcentral. I arbetet deltog över 120 experter från alla de finländska universitet, forskningsinstitut och expertorganisationer som är centrala med tanke på ämnet. Experterna har gått igenom en enorm mängd material, när det gäller marina naturtyper exempelvis ett tio gånger så stort material som inför 2008 års bedömning.

I arbetet tillämpades den vetenskapligt adekvata bedömningsmetoden Red List of Ecosystems (RLE), som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Finland är ett av de första länderna i världen som har genomfört en så här omfattande bedömning med IUCN:s metod. Detta ger också Finland möjlighet att påverka utvecklingen av metoden och att också i vidare utsträckning delta i diskussionen om globala lösningar inom naturvården.

Av resultaten att döma kommer Finland inte att nå målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020. Naturtypernas status kan dock förbättras, och här har forskningsrönen en viktig roll.

Läs mera:

 

 

 

 


Regional information