Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Webbsidorna med vägprojekt samlas organisationsoberoende

Webbsidorna med vägprojekt är bland NTM-centralernas webbsidor som har mest besökare. Kunden har dock inte kunnat veta vem som ansvarar för ett visst projekt och var info om just det projektet hittas. Projekten uppdelas enligt NTM-centralernas regionindelning för trafikansvarsområden. Dessutom genomför Trafikverket en del projekt och om dessa hittas information på Trafikverkets webbplats.

Webbsidorna med vägprojektsidorna ska nu sammanställas oberoende av organisation. All information om vägprojekt hittas i fortsättningen på Trafikverkets webbplats. Informationen blir lättare att hitta också tack vare regionindelningen som är lätt att känna igen. Projekten sammanställs på webbsidorna uppdelat enligt landskap så att ett projekt syns med samma innehåll på alla landskaps webbsidor där projektet pågår. Man behöver inte längre veta vilken aktör som ansvarar för ett projekt. Det räcker att veta i vilket landskap projektet pågår. Projekten har också uppdelats enligt framskridandefas i planerings- och verkställandefas.

 Trafikverkets webbplats har mångsidigare tekniska lösningar, som ger oss bättre möjlighet att presentera projekt på ett mångsidigt sätt. På webbplatsen kan man samla projekt i bredare avsnittsprojekt, varvid våra kunder på ett ställe får information om allt som händer inom ett avsnitt oavsett vem som ansvarar för genomförandet av olika delprojekt.   

Egentliga Finlands NTM-central har pilottestat överflyttningsarbetet av vägprojektsidorna med Egentliga Finland och Satakunta och dessa hittas nu på Trafikverkets webbplats. Övriga NTM-centraler flyttar under hösten sina vägprojektsidor till Trafikverkets webbplats. Trafikverket kommer också att samla sina vägprojekt med uppdelning enligt landskap på webbsidorna.

Bekanta dig nu med Trafikverkets vägprojektsidor:

Webbsidorna med vägprojekt samlas organisationsoberoende

Webbsidorna med vägprojekt är bland NTM-centralernas webbsidor som har mest besökare. Kunden har dock inte kunnat veta vem som ansvarar för ett visst projekt och var info om just det projektet hittas. Projekten uppdelas enligt NTM-centralernas regionindelning för trafikansvarsområden. Dessutom genomför Trafikverket en del projekt och om dessa hittas information på Trafikverkets webbplats.

Webbsidorna med vägprojektsidorna ska nu sammanställas oberoende av organisation. All information om vägprojekt hittas i fortsättningen på Trafikverkets webbplats. Informationen blir lättare att hitta också tack vare regionindelningen som är lätt att känna igen. Projekten sammanställs på webbsidorna uppdelat enligt landskap så att ett projekt syns med samma innehåll på alla landskaps webbsidor där projektet pågår. Man behöver inte längre veta vilken aktör som ansvarar för ett projekt. Det räcker att veta i vilket landskap projektet pågår. Projekten har också uppdelats enligt framskridandefas i planerings- och verkställandefas.

 Trafikverkets webbplats har mångsidigare tekniska lösningar, som ger oss bättre möjlighet att presentera projekt på ett mångsidigt sätt. På webbplatsen kan man samla projekt i bredare avsnittsprojekt, varvid våra kunder på ett ställe får information om allt som händer inom ett avsnitt oavsett vem som ansvarar för genomförandet av olika delprojekt.   

Egentliga Finlands NTM-central har pilottestat överflyttningsarbetet av vägprojektsidorna med Egentliga Finland och Satakunta och dessa hittas nu på Trafikverkets webbplats. Övriga NTM-centraler flyttar under hösten sina vägprojektsidor till Trafikverkets webbplats. Trafikverket kommer också att samla sina vägprojekt med uppdelning enligt landskap på webbsidorna.

Bekanta dig nu med Trafikverkets vägprojektsidor:

 


Regional information