Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Luvassa on parempaa talvihoitoa teille (Kaakkois-Suomi)

Liikennevirasto päivitti marraskuussa 2018 teiden talvihoidon toimintalinjat. Palvelutaso nousee erityisesti pääteillä, mutta parannuksia kohdistuu myös alemman verkon tiestölle. Kaakossa uudet linjaukset merkitsevät noin 15 % lisäpanostusta teiden talvihoitoon.

Merkittävä osa liikenteestä saa aiempaa parempaa palvelutasoa ensi vuodenvaihteen jälkeen. Palvelutason parantuminen johtuu siitä, että teiden hoitoluokkia korotetaan koko maassa yli 11 000 kilometrin matkalla tammikuun alusta lähtien. Kyseiset tiet ovat keskimääräistä vilkkaampia, joten yli 30 % liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa. Urakoiden kilpailutuksen myötä hoitoluokkia nostetaan edelleen noin 3000 km matkalla vuosina 2019 - 2024.

Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Toimintalinjat koskevat yhtenäisesti koko maata, mutta niitä sovelletaan alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Heti vuoden 2019 alusta lähtien voimaan astuvat muutokset

Tiet on jaettu pääosin liikennemäärien perusteella hoitoluokkiin, koska kaikkia teitä ei voida kohtuullisin kustannuksin hoitaa samalla tavalla, eikä samat hoitomenetelmät sovellu kaikille teille. Esimerkiksi liukkaudentorjuntasuolan käyttö edellyttää kohtalaisen suurta liikennemäärää, koska suolan teho perustuu osittain liikenteen tien pintaa hiertävään vaikutukseen.

Vuodenvaihteessa voimaan astuva hoitoluokkien korotus koskee erityisesti teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Tällä pyritään vähentämään vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja. Joidenkin hoitoluokkien liikennemäärärajoja alennetaan, eli aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon. Näin turvallisuus ja hoidon taso kohoavat.

Poikkeuksellisissa sää- ja kelioloissa varmistetaan liikenteen turvallisuus sekä kohtuullinen toimivuus ensimmäiseksi keskeisimmillä väylillä. Kuitenkin tällöinkin koko maantieverkko pidetään liikennöitävässä kunnossa.

Kaakkois-Suomessa vuodenvaihteessa voimaan astuvat muutokset koskevat kaikkia valta- ja kantateitä. Korkeimpaan hoitoluokkaan nousevat E 18-tie Kotkasta Haminaan, kuutostie Koskenkylästä Imatralle, valtatie 12 Kouvolasta Lahden suuntaan ja valtatie 15 Kotkasta Kouvolaan. Kaikkiaan kaakon teiden talvihoitoon kohdistuu vuoden alussa noin 15 % lisäpanostus.

Lokakuusta 2019 lähtien urakoiden kilpailutuksen myötä voimaan astuvat muutokset

Syksystä 2019 alkaen - sitä mukaa kuin tiestön hoitourakoita kilpailutetaan - tulee voimaan lisää talvihoidon tehostamistoimia. Nämä toimet kohdistuvat alemmalle tieverkolle. Kaakkois-Suomessa tämä koskee ensimmäisenä Pohjois-Kymenlaaksoa, sillä Kouvolan alueen hoitourakka on parhaillaan kilpailutuksessa ja uusi urakka alkaa ensi syksynä. Tiestön hoitourakat ovat pääosin viisivuotisia. 

Alemmalla tieverkolla lyhennetään liukkaudentorjunnan toimenpideaikaa ja pääosalla tiestöstä myös aurauksen toimenpideaikaa. Auraukset tullaan aloittamaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä, sillä pyrkimyksenä on parantaa erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Työmatkaliikenteen edellytyksiä parannetaan alentamalla hoitoluokkien liikennemäärärajoja myös vilkkailla yhdysteillä, jotka usein kulkevat kaupunkiseuduilla. Alemmallakin tieverkolla tavoitellaan työmatkojen kannalta aiempaa parempaa aamuliikenteen huomioon ottamista.

- Johtaja Jyrki Karhula
  Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue


Regional information