Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Kalatalousalueet aloittavat toimintansa

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta lähtien. Kalatalousalueiden tehtävänä on muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen.

Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain (379/2015) nojalla. ELY-keskukset vahvistivat kalatalousalueiden uudet rajat 13.12.2017. ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja kalatalousalueista sekä kokouskutsut 2.1.2019 alkaen:

Alueellisia tiedotteita:


Regional information