Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Jään kantavuudesta varmistuttava ennen jäille menoa (Pirkanmaa)

Lauhan syksyn jälkeen vesistöt ovat suurelta osin vielä jäätymättä. Osalle pienimmistä järvistä on jo alkanut kertyä jääpeite, mutta jään kantavuudesta on aina varmistuttava ennen jäälle menoa.

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus julkaisevat sivuillaan ajankohtaista tietoa jäätilanteesta.

Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein.

Jäätilanteeseen voi tutustua esim. seuraavien linkkien kautta:

Vesitilanne – jäänpaksuus:

Jäätilanne:

Jäätilannekartta:


Regional information