Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Hae rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle - kokeiluohjelman viimeinen haku päättyy 1.10.

Onko sinulla idea menetelmästä, jolla biomassoissa olevat ravinteet saataisiin uudelleen kiertoon ja hyötykäyttöön? Hae rahoitusta pilotointiin!  

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvan Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman viimeinen hakukierros päättyy 1.10. Valtakunnallinen ohjelma on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ravinteiden kierrätystä edistävään kehittämistoimintaan. Tukea voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös esimerkiksi ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille tai yhdistyksille.  

Tukea voidaan myöntää ravinteiden kierrätystä edistävään prosessikehitykseen, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitykseen ja tuotantoon, biomassoista peräisin olevien tuotteiden jalostusasteen nostamiseen sekä digitaalisten tai logististen palveluratkaisujen kehittämiseen.  

- Rahoitusta myönnetään uusille, käytännönläheisille ja yrityslähtöisille kehittämishankkeille. Rahaa on vielä jäljellä, joten kannattaa hakea nyt, kehottaa rahoitusta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki.  

Kokeiluohjelma on jo synnyttänyt yrittäjyyttä eri puolille Suomea.  Suurin osa käynnissä olevista piloteista keskittyy lannan prosessoinnin tai siitä jalostettujen ravinnetuotteiden testaukseen. Ohjelmaa ei ole kuitenkaan rajattu maatalouden jakeisiin tai maaseudun toimijoihin. Myös esimerkiksi biojätteiden, järviruo'on ja jätevesilietteiden ravinteiden hyötykäytön kehittämiseen kaivataan uusia innovaatioita.  

-  Tällä viimeisellä kierroksella toivomme näkevämme uusia ehdotuksia myös biomassojen hyödyntämisen digitalisaatioon ja logistiikkaan liittyen, Mäntymäki sanoo.  

Jos kiinnostuit mahdollisuudesta, voit lukea lisää ohjelmasta ja tukitasoista verkkosivuilta.

- Toimi nyt ja ota rohkeasti yhteyttä ideasi kanssa!, Mäntymäki kehottaa.  

Lisätietoja:  
Päivi Mäntymäki 
Kehittämisasiantuntija 
sähköposti: [email protected] 
puh: 0295 027 631 


Regional information