Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

Hakemusten käsittelyyn jättämiskäytäntö on muuttunut

Uusia hankehakemuksia toivotaan lisää. Seuraava valintajakso päättyy 31.10.2017 klo 16.15. Hakemusten käsittelyyn jättämiskäytäntö on muuttunut. Hakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköisen asiointipalvelun löydät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa.

Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja)

Vuoden 2018 hakuajat ovat varmistuneet

Vuonna 2018 jatketaan ohjelman toteutusta ja hakemuksia voi edelleen jättää käsittelyyn. Ohjelman valintajaksorytmityksessä noudatellaan samaa sykliä kuin aiempinakin toteutusvuosina.  Uudet valintajaksoajankohdat ovat ke 31.1.2018, ma 30.4.2018, pe 31.8.2018 ja ke 31.10.2018.

Hakemukset tulee jättää klo 16.15 mennessä.

Viimeisimmän hankehaun satoa

Ohjelman viimeisin hakujakso päättyi 31.8.2017. Sisään jätettiin seitsemän hakemusta. Hankkeiden yhteisbudjetit ovat noin 2 M€ ja niistä ohjelmasta haettavan tuen määrä on noin 1,4 M€. Valintaryhmä arvioi hakemuksia lokakuun alkupuolella, jonka jälkeen kaikkiin hankehakijoihin ollaan yhteydessä.

Seuraava ja tämän vuoden viimeinen hakujakso päättyy 31.10.2017. Ensi vuoden hakuajankohdat tarkentuvat lähiaikoina.

Oletko järjestämässä ravinnekierrätykseen, yritysten kehittämiseen ja/tai hankerahoitukseen liittyvää tilaisuutta alueellasi?

Jos olet järjestämässä tilaisuutta, johon toivoisit esittelyä ravinnekierrätyksen ja kokeiluohjelman rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

Yhteystiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päivi Mäntymäki (paivi.mantymaki@ely-keskus.fi)

Kokeiluohjelman tämän vuoden valintajaksoajankohdat ovat varmistuneet

Hankehakemuksia voi jättää koko ajan. Hankehakemukset liitteineen tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi) ensisijaisesti sähköisenä versiona (allekirjoitettu pdf.tiedosto).

Hakemukset käsitellään kuitenkin valintajaksoittain. Tämän vuoden valintajaksot päättyvät ti 31.1.2017, ti 2.5.2017, to 31.8.2017 ja ti 31.10.2017 klo 16.15.

Ilmaista tukea hankesuunnitteluun

Mikko Rahtola on aloittanut 2016 työn koordinaattorina hallituksen kärkihankkeessa "Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II". Työn yhtenä tarkoituksena on varmistaa että "Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan" saadaan kiinnostavia hankehakemuksia, joissa aiemmin tutkittu tieto ja hankkeesta saatujen tulosten soveltaminen on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Mikon kanssa kannattaa sopia tapaamisesta ja saada ilmaista palautetta hankehakemukseen jo hyvissä ajoin ennen sen jättämistä hankehakuun. Yhteystiedot: mikko.rahtola@luke.fi tai p. 0295324701

Tiedote 16.6.2017 Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa
Uutinen 12.9.2016Maaseudun tulevaisuus 12.9.2016: Lannan ja biojätteen hyödyntäjille tarjolla miljoonia (pdf, 188 kt)
Uutinen 23.6.2016 Ravinteiden kierrätys käytäntöön! (Biotalous.fi)
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin (mmm.fi)

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa