Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

Valintajaksoajankohdat vuodelle 2018 ja hakemusten käsittelyyn jättäminen

Uusia hankehakemuksia toivotaan lisää. Seuraava valintajakso päättyy 31.1.2018 klo 16.15.

Muut vuoden 2018 valintajaksot päättyvät 30.4., 31.8. ja 31.10. klo 16.15.

Käsiteltäväksi jätettävät hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun osoite on http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja).

Eteenpäin haluavia maaseudun yrityksiä haetaan taas Kasvupolulle

Haku KasvuOpenin Maaseudun kasvupolulle on nyt auki. Yritysten toimialaa ei ole rajattu, tärkeintä on halu kasvaa ja päästä eteenpäin. Hae mukaan tai haasta hakemaan mukaan!

Kasvuhaluisille maaseudulla sijaitseville yrityksille tarkoitettuun ohjelmaan, Maaseudun Kasvupolulle, voi hakea mukaan 10.12.2017 mennessä hakulomakkeella. Tällä kerralla kaikille hakeneille on tarjolla huippuasiantuntijoiden sparrausta ja verkostoitumista Kasvupajassa 14. helmikuuta 2018. Lisäksi tuomaristo valitsee 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä kahteen kiitoratapäivään.

Kasvupolkua on järjestämässä Maaseutuverkosto

Lisätietoja:

Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi
https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudun-kasvupolku-2018

Oletko järjestämässä ravinnekierrätykseen, yritysten kehittämiseen ja/tai hankerahoitukseen liittyvää tilaisuutta alueellasi?

Jos olet järjestämässä tilaisuutta, johon toivoisit esittelyä ravinnekierrätyksen ja kokeiluohjelman rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!

Yhteystiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päivi Mäntymäki (paivi.mantymaki@ely-keskus.fi)

Ilmaista tukea hankesuunnitteluun

Mikko Rahtola on aloittanut 2016 työn koordinaattorina hallituksen kärkihankkeessa "Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II". Työn yhtenä tarkoituksena on varmistaa että "Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan" saadaan kiinnostavia hankehakemuksia, joissa aiemmin tutkittu tieto ja hankkeesta saatujen tulosten soveltaminen on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Mikon kanssa kannattaa sopia tapaamisesta ja saada ilmaista palautetta hankehakemukseen jo hyvissä ajoin ennen sen jättämistä hankehakuun. Yhteystiedot: mikko.rahtola@luke.fi tai p. 0295324701

Tiedote 16.6.2017 Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa
Uutinen 12.9.2016Maaseudun tulevaisuus 12.9.2016: Lannan ja biojätteen hyödyntäjille tarjolla miljoonia (pdf, 188 kt)
Uutinen 23.6.2016 Ravinteiden kierrätys käytäntöön! (Biotalous.fi)
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin (mmm.fi)

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa