Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2017. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet. Normalt får 75 % av ersättningen betalas ut i förskott, men tack vare det undantag som EU-kommissionen godkänt är andelen större. På grund av motsvarande undantag betalades förhöjda förskott också hösten 2016.

Den 5 oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut restbeloppen av stödet för växthusproduktion. I oktober utbetalas dessutom stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Läs mera:


Regional information