Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare

Genom servicen Från företagare till arbetsgivare utvecklas arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet i första hand hos ensamföretagare som ska anställa sin första arbetstagare. Målsättningen är att sätta fart på företags tillväxt och främja skapandet av nya jobb.

Genom servicen Från ensamföretagare till arbetsgivare får företagaren grundläggande kunskaper om och färdigheter att fungera som arbetsgivare, information om olika rekryteringssätt och -kanaler samt olika möjligheter att köpa arbete, anlita underleverantörer eller att hyra in arbetskraft. Ett ytterligare syfte är att företagaren lär sig anlita offentliga och privata tjänster med anknytning till rekrytering och företagsutveckling. Servicen är gratis för företagaren.

NTM-centralen i Nyland och Nylands arbetskrafts- och näringsbyrå svarar för den riksomfattande samordningen av detta projekt, som har startats av arbets- och näringsministeriet. Projektet genomförs i ett intensivt samarbete med Företagarna i Finlands regionala organisationer för att hitta den rätta målgruppen, dvs. de företag som planerar att rekrytera och växa.

Servicen tillhandahålls av privata serviceproducenter inom regionerna. Deras uppgift är att hitta kundföretag som planerar att rekrytera personal, och vägleda företagarna till personlig träning och sparrning.

Pilotverksamheten med servicen fortsätter inom 13 NTM-regioner fram till den 31 december 2018.

Läs mera:

Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare (Arbets- och näringsministeriets meddelande 13.10.2017)

Kontaktuppgifterna för serviceproducenten (på finska)

 


Regional information