Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 271 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 57 200 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 800, vilket är 29 700 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 106 100, dvs. 19 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 200 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 32 000. I januari–november avslutades i genomsnitt 67,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 46 000 nya lediga jobb, dvs. 7 300 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 85 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 20 200 permitterade, vilket är 11 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 11 900, vilket är 9 400 färre än i november i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 14 300 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 400 från oktober till november.

I slutet av november deltog 127 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Läs mera:


Regional information