Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Talvihoidon tasoa nostetaan merkittävimmillä tieosuuksilla

Liikennevirasto nostaa ensi vuoden alusta yli 600 tiekilometrin hoitoluokkaa merkittävimmillä tieosuuksilla. Kohteet valikoituvat tärkeyden mukaan eri puolilta maata. Korotus merkitsee noin 0,5 miljoonan euron lisäpanostusta talvihoitoon vuositasolla.

Tien hoitoluokka määrää talvihoidon tason. Hoitoluokat määritellään tien liikennemäärien, tien toiminnallisen luokan ja kuljetustarpeiden perusteella.

Valtakunnallinen laajempi tarkastelu tehdään teiden talvihoidon toimintalinjojen kautta, jolloin muuttuneiden talviolosuhteiden hoitamiseen haetaan uudenlaiset kriteerit. Keväällä valmistuva työ näkyy kansalaisten arjessa viimeistään urakkakilpailutusten myötä.

Teiden talvihoito on osa maanteiden hoidon alueurakoita. Sopimukset ovat monivuotisia palvelusopimuksia. Liikennevirasto vastaa laadun toteutumisesta yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Seuraa maanteiden talvihoidon toimenpiteiden etenemistä:

 

Lue lisää:


Regional information