Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin får sökas fram till 30.9.

Jord- och skogsbruksministeriet begränsar utevistelsen för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Att hålla svin utomhus är från och med 1.1.2018 tillåtet endast i hägn som har försetts med lämpliga dubbla stängsel eller med sådana dubbla elstängsel som satts upp i anslutning till ett befintligt stängsel. Det är förbjudet att hålla svin utomhus i övrigt.

Du kan senast 30.9.2017 ansöka hos NTM-centralen om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin. Använd blankett 710 för ansökan. Understödet betalas inte på Åland. Det är möjligt att få understöd för uppsättande av stängsel av ståltrådsnät i anslutning till ett befintligt nätstängsel runt hägnet eller för att utrusta ett befintligt nätstängsel runt hägnet med elstängsel.

Läs mera:


Regional information