Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, oktober 2017 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat sitt informationsbrev för oktober månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, oktober 2017


Regional information