Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, december 2017 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för december månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, december 2017


Regional information