Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Förbindelser om ekologisk produktion och miljöavtal kan sökas

Jordbrukare kan i år ansöka om kompensationsersättning och ingå nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Man kan också foga nya ersättningsberättigande arealer till giltiga förbindelser om ekologisk produktion. För tillägg på mer än fem hektar måste man enligt förordningen ingå en ny förbindelse.

Jordbrukare och registrerade föreningar kan anhålla om miljöavtal för skötsel av våtmarker och för skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. Också vattenrättsliga sammanslutningar kan ingå om avtal om skötsel av våtmark.

Läs mera:


Regional information