Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Tillväxtprogram för transportsektorn ska hjälpa företag ut på den internationella marknaden

Ett nationellt tillväxtprogram för transportsektorn 2018–2022 samlar företag, offentliga aktörer och forskningsinstitutioner för att påskynda företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom sektorn. Tillväxtprogrammet och en färdplan för genomförande av det offentliggjordes vid ett expertseminarium som hölls den 11 december 2017 i Helsingfors.

Programmet konkretiserar möjligheterna med digitalisering inom transportsektorn, och de åtgärder som ingår i programmet hjälper sektorn att ta sin egen andel av den växande internationella marknaden. Den globala marknaden inom transportsektorn är en helhet värd tusentals miljarder euro, och den motsvarande inhemska marknaden är också värd tiotals miljarder.

– Transportsektorn erbjuder möjligheter för många lösningar inom plattformsekonomin. Utnyttjande av ny teknik och artificiell intelligens och utveckling av innovativa tjänster baserade på dessa skapar ny affärsverksamhet och möjligheter till tillväxt för företagen. Jag är nöjd över att det genom brett samarbete har samlats konkreta åtgärdsförslag i programmet. Samarbete behövs när man skapar nytt kunnande, innovationer och framgångshistorier, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Tillväxtprogrammet för transportsektorn är en lysande möjlighet för aktörerna inom sektorn att påskynda sin internationalisering. Finland har inom transportsektorn ett mycket gott rykte om sig ute i världen och vårt kunnande är välkänt. Jag ser det som mycket viktigt att flera ministerier, samtliga av de största städerna, finansiärer och företag är med i tillväxtprogrammet för transportsektorn. Tack vare det breda samarbetet har Finland ännu bättre möjligheter att lyckas. Finland har möjlighet att göra trafik- och transportsektorn till en ny stor exportbransch, och denna möjlighet bör vi ta vara på, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Läs mera:

Tillväxtprogram för transportsektorn (Arbets- och näringsministeriets meddelande 11.12.2017, på finska)

 


Regional information