Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Antalet fiskeriområden minskar med hundra

NTM-centralerna har fastställt gränserna för de nya fiskeriområdena. För styrningen av ett hållbart nyttjande av fiskresurserna grundas sammanlagt 118 fiskeriområden. Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019.

De nya fiskeriområdena har bildats i stället för de tidigare fiskeområdena. Det finns ännu ca 220 fiskeområden, men antalet områden som grundas vid ingången av 2019 är ca hundra färre.

Enligt den nya lagen om fiske ska vattenområdena delas in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Ett fiskeriområde utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område. Möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt och vandringsfiskens livscykel har beaktats när området bestämts. Gränserna har också påverkats av synvinklar som gäller den sociala hållbarheten.

NTM-centralernas beslut och karttjänst samt samarbetsgruppernas förslag och de utlåtanden som getts om förslagen finns tillgängliga på NTM-centralens webbsidor

Läs mera:


Regional information