Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Branschrapport: Inom hälsovårds- och socialtjänsterna förväntas både omvälvningar och möjligheter

Aktörerna inom sektorn för hälsovårds- och socialtjänster förväntar sig att social- och hälsovårdsreformen för med sig nya möjligheter, men också hårdare konkurrens. Inom branschen förväntas ske en stor omvälvning och stämningen är avvaktande. För de små och medelstora företagen inom branschen har konjunkturutsikterna för hösten 2017 och konjunkturutsikterna på personalsidan försämrats något jämfört med läget i våras.

- Till följd av omvälvningarna kommer branschens omvärld att förändras väsentligt redan inom den närmaste framtiden. Omvälvningarna kan dock medföra många nya möjligheter för företagen inom branschen, konstaterar branschchef Terhi Tevameri, NTM-centralen i Egentliga Finland, som sammanställt rapporten.

Av branschrapporten framgår det att utöver social- och hälsovårdsreformen omskakas branschen också av andra förändringar, särskilt av digitaliseringen och de teknologiska innovationerna. I och med den teknologiska brytningen kommer också delnings- och plattformsekonomin att utnyttjas i allt större utsträckning. En strävan efter ömsesidig fördelning av kompetens eller resurser mellan aktörerna utgör trenden.

De nya teknologiska lösningarna ger bättre möjligheter för exempelvis produktion av tjänster på distans och därigenom bättre tillgänglighet och mångsidiga servicekanaler. Dessutom bidrar tekniken till att hantera arbetet, att ge felfri service och att producera förebyggande information.

Uppgifterna framgår av den branschrapport för social- och hälsovårdsbranschen som arbets- och näringsministeriets branschtjänst publicerat den 16 november 2017 och av branschens SMF-barometer, vilka handlar om nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

Läs mera:


Regional information