Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Driftsavbrottet i e-tjänsterna och informationssystemen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir kortare än förväntat

Driftsavbrottet i informationssystemen och e-tjänsterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir kortare än förväntat. Driftsavbrottet börjar fredag 25.8.2017 kl. 16.15 och slutar senast 4.9.2017. Tidigare meddelades att driftsavbrottet börjar torsdag 17.8. 

Bland annat e-tjänsterna Vipu, Hyrrä och Nekka ligger nere under driftsavbrottet. Också systemen hos andra ämbetsverk inom JSM:s förvaltningsområde berörs av driftsavbrottet.

Läs mera:

 


Regional information