Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Uppföljningen av blågrönalger har börjat

Endast små mängder blågrönalger har observerats på några ställen i insjöarna och i havsområdena.

SYKE sköter uppföljningen i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljömyndigheterna. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

SYKE informerar om algläget varje vecka fram till början av september.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information