Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde

UPM och NTM-centralen i Kajanaland har gjort markaffärer som innebär att Ärjänsaari i Kajana övergått i miljöministeriets besittning för skyddsändamål.

Ärjänsaari ingår i Finlands Natura 2000-nätverk och i det riksomfattande strandskyddsprogrammet. Området är känt för sina sandstränder, dyner och höga strandbrinkar. Utöver naturvärdena har Ärjänsaari en central roll i regionens kulturhistoria. Den ca 270 hektar stora ön ligger i Ule träsk, ca 16 kilometer från Kajana centrum. 

Ärjänsaari kommer att vara tillgängligt för båtfolk och friluftsmänniskor också efter ägarbytet. Besittningen övergår till Forststyrelsens naturtjänster, och ett naturskyddsområde kommer i sinom tid att inrättas på ön genom förordning av statsrådet.

Läs mera:


Regional information