Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

De första ytblomningarna i havsområden formades

Blomningarna av blågrönalger i sjöarna har ökat ytterligare. I Pyykösjärvi i Uleåborg har blomningen fortsatt vara mycket kraftig och den hittills mest långvariga blomningen förekommer i Haapajärvi i Villmanstrand. Också i havsområden har den lugna väderperioden lett till att blomningar redan förekommer på ytan och i gynnsamma förhållanden kan blomningar snabbt uppstå på nytt.

Läs mera:

Riksomfattande algöversikt 13.7.2017: De första ytblomningarna i havsområden formades (Finlands miljöcentral)


Regional information