Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Finlands första planer för hantering av risker för översvämningar har godkänd

Jord- och skogsbruksministeriet godkände Finlands första planer för hantering av risker för översvämningar från vattendrag och från havet. Planerna innehåller mål och åtgärder för 21 områden med stor översvämningsrisk. Åtgärderna ska hjälpa att förebygga och minska översvämningsskador. Målet är att människors hälsa och säkerhet inte riskeras och att samhällets vitala funktioner också är skyddade mot mycket sällsynta översvämningar. För att nå detta mål krävs det över 400 åtgärder.

Läs mera:


Regional information