Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Undantagsbeslut som gäller byggande överförs i sin helhet till kommunerna

Regeringen har 17.12.2015 överlämnat en proposition om undantagsbeslut som gäller byggande. I propositionen föreslås det att markanvändnings- och bygglagen ändras så att NTM-centralernas nuvarande rätt att bevilja undantag i sin helhet överförs till kommunerna. Redan i dag fattas merparten av undantagsbesluten av kommunerna. I och med ändringen av lagen överförs bl.a. alla undantagsbeslut som gäller strandbyggande till kommunerna.

Läs mera:

 


Regional information