Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Lönegarantiärendena koncentreras till NTM-centralen i Nyland fr.o.m. 1.1.2016

Den riksomfattande uppgiften att handlägga lönegarantiärenden koncentreras till NTM-centralen i Nyland fr.o.m. den 1 januari 2016. Syftet med koncentreringen är att förenhetliga och förkorta behandlingen av lönegarantiärendena samt att effektivisera lönegarantiförfarandet.

Lönegarantiärenden som är under behandling under reformen kräver inga åtgärder av kunden. Beslut i lönegarantiärendet fattas av NTM-centralen i Nyland (kontaktuppgifter nedan).

Ärendehanteringen i lönegarantiärendena fr.o.m. 1.1.2016

Lönegarantiansökan eller andra dokument som gäller lönegaranti kan sändas till NTM-centralen i Nyland

Lönegarantiansökan kan också i fortsättningen lämnas in till registraturen vid vilken NTM-central som helst eller arbets- och näringsbyrån, som sänder den vidare till NTM-centralen i Nyland.

Lönegarantins kundtjänst betjänar fr.o.m. den 4 januari 2016 vardagar kl. 9–15 på numret:

  • 0295 020 020

Lönegarantins kundtjänst svarar också på myndigheters och andra samarbetspartners förfrågningar och kontakter.

Om du besöker NTM-centralen personligen i ett lönegarantiärende kan du endast lämna in lönegarantiansökan till registraturen.

Behandlingstiden för lönegarantiansökan

Syftet med koncentreringen av lönegarantiärendena är att förenhetliga och förkorta behandlingen av lönegarantiärendena samt att effektivisera lönegarantiförfarandet. I början av 2016 kan det dock förekomma fördröjningar i behandlingen av lönegarantiärendena och lönegarantiärendets kundtjänst kan inte nödvändigtvis ge en pålitlig bedömning av behandlingstiden för lönegarantiansökan. Orsaken till detta är att ansökningarna från 2015 har hopat sig och nya datasystem har tagits i bruk. Vi försöker korrigera situationen och informera om den genomsnittliga behandlingstiden så snabbt som möjligt.

 


Regional information